Odměna

Odměna za poskytované právní služby je obvykle stanovována dohodou mezi advokátem a klientem, a to zejména s přihlédnutím k odborné a časové náročnosti poskytované služby, příp. s přihlédnutím k tomu, zda je v rámci poskytované právní služby nutné komunikovat v cizím jazyce apod.

Dohodou může být odměna sjednána jako tzv. odměna časová (určovaná násobkem počtu hodin strávených při poskytování právní služby a sjednanou hodinovou sazbou), příp. jako odměna celková za konkrétní předem dohodnutou právní službu či soubor služeb. Výjimečně může být odměna sjednána v závislosti na úspěchu v konkrétní právní věci. V případě klientů, kteří pravidelně využívají právní služby, může být odměna sjednána též jako odměna paušální (např. konkrétní dohodnutou paušální částkou za měsíční období).

Pokud je odměna sjednána jako časová, je samozřejmostí, že klient ke každému vyúčtování právních služeb obdrží přesný přehled hodin s rozpisem konkrétních poskytnutých právních služeb.

Pokud není odměna určena dohodou, stanoví se podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na skutečnost, že JUDr. Vlasta Víghová je plátce DPH, k odměně za právní služby je účtována též příslušná daň z přidané hodnoty (aktuálně v sazbě 21%).