Informace pro spotřebitele

Cena právní služby je obvykle s klientem dohodnuta individuálně v závislosti na složitosti a časové náročnosti požadované právní služby, a to nejčastěji ve formě tzv. hodinové odměny (klientovi je vždy předložen přesný rozpis hodin). V případě, že odměna za právní službu není stanovena dohodou stran, bude určena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu. Podrobnosti týkající se odměňování jsou uvedeny ve zvláštní části webu „Odměna“.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je „www.cak.cz“.