Vlasta Víghová

ADVOKÁTKA

O mně

Vystudovala jsem Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, obor právo, v roce 2003. V roce 2004 jsem absolvovala na Právnické fakultě University Karlovy v Praze rovněž rigorózní zkoušku (obor trestní právo).

Po absolvování advokátní zkoušky v roce 2006 působím od 1.1.2007 jako samostatná advokátka na základě osvědčení České advokátní komory v Praze č. 11356. Od 1.5.2008 jsem plátce DPH.

Od roku 2010 spolupracuji s právním nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. v souvislosti s publikováním odborných článků a příspěvků.

Spolupráce

V rámci advokátní praxe spolupracuji s následujícími advokátními kancelářemi.

Mé kontaktní údaje

JUDr. Vlasta Víghová, advokátka